Så gick det till…
Boulen i Sverige introducerades i mitten på 50-talet i Stockholmförorten Vällingby av ”Mr Boule”, Jacques Adlivankin. Jacques flyttar 1962 till Fagersjö och det är här som boulen nu slår rot. Så kommer Fagersjö IF till och detta blev senare början till Sveriges första Bouleklubb. Det första inofficiella svenska mästerskapen genomförs i Humlegården (Stockholm) av arrangerande Fagersjö IF redan år 1967.
Boulens spridning
Från och med nu är boulen inte längre enbart knuten till Jacques Adlivankin. Här och var, företrädesvis i Stockholmsregionen men efterhand och under 70-talet introduceras boulen på flertalet andra orter i landet. Fransmän i förskingringen bildar i Malmö La Boule d`Or 1978 samt samma år i Göteborg, Kanonkulorna.
”Bouleprinsen” Prins Bertil var inte bara en duktig boulespelare, han har också betytt mycket för boulen, inte minst då ur PR-synpunkt. Prins Bertil anammade boulen under sin tid i Sainte Maxime på Franska Rivieran, där han för övrigt kom i kontakt med Jacques och dennes halvbror Jean som han för övrigt vann DM-guld med år 1984.
Gävle
Gävles betydelse för boulens utveckling i Sveriges ska inte underskattas. Också här hos oss fanns det ett antal fransmän verksamma inom restaurangnäringen som med familj och vänner ägnade fritiden åt samvaro kring boulekloten. Efter något år i Boulognerskogen beslutade Denis Bizot, Henri Tanzilli och Gerard Hoinard år 1976 att bilda klubben La Boule Joyeuse (LBJ). Bland kretsen av fransmän hittar vi också en svensk tandläkare, Bertil Mathsson som kommit i kontakt med boulen under semestrande i Frankrike. Klubben antar egna stadgar den 24 februari 1979 men registreras i hemkommunen i början av 1977 och hos förbundet samma år.
Henri Tanzilli är den ende av dessa som i sitt hemland spelat boule.
Första SM
1976 introducerades också boulen i Skåne (Bara Boule) utan inspiration från Frankrike. Här uppförs Sveriges första planerade boulebana och här kommer också det första officiella SM att hållas 1978. 150 deltagare från 13 klubbar gör upp om medaljerna i kategorierna Dubbel och Singel. Från Gävle deltar Denis Bizot och Leslie Holm.
Svenska Bouleförbundet
Vår klubb registreras i förbundet i och med att Svenska Bouleförbundet bildas år 1977 och är följaktligen en av Sveriges äldsta klubbar vid sidan av bland andra Fagersjö IF och Bara Boule. Svenska Bouleförbundet blir medlem i Svenska Riksidrottsförbundet 1989. 
Gefle Cup
Sveriges äldsta sanktionerade bouletävling har arrangerats sedan 1977 i Gävle. Gefle Cup tillhör klassikerna och i början kom regelbundet deltagare ända från Skåne. Numera reser inte spelare så långt för att vara med i en vanlig tävling, men intresset är fortfarande mycket stort för dessa välarrangerade tävlingarna i den vackra Stenbergsparken. Jean Amiot vinner Gefle Cupen med Göran Forsmark från Malmö 1979. Prispengar införs från 1994 varvid samordning också sker med Cityfesten.
SM i Gävle

La Boule Joyeuse arrangerade SM 1979 på Sätra i kategorierna Dubbel, Trippel och Singel. 200 deltagare från 17 klubbar deltog. Tillsammans med La Boule Cassé arrangerade man också SM 1981 i Andersberg. 250 deltagare från 30 klubbar kom att delta. Separata klasser i Singel och Dubbel. Idag kommer ca 2600 deltagare från 170 klubbar till ett SM.
Jean Amiot
En av klubbens första medlemmar och en Sveriges absolut största profiler inom boulen är Jean Amiot. Jean kräver ett eget kapitel i klubbens historia. Även om Jean inte var med och initierade klubbens bildande har han funnits med sedan verksamheten formaliserades och klubbens medlemskap i Svenska Bouleförbundet i och med förbundets bildande år 1977. Jean ersatte från klubben nominerade Denis Bizot i förbundsstyrelsen ( Denis var fransk medborgare och icke valbar). Jean kom så småningom att bli Bouleförbundets fjärde ordförande år 1989.
Förutom engagemanget på förbundsnivå kom Jean att vara mycket drivande i klubbarbetet redan från start. Förutom att vara ”spindeln i nätet” vid arrangerandet av SM i Gävle 1979 och 1981, fungerade Jean först som revisor i klubben, sedan som kassör, tävlingsledare och under perioderna 1986-1987 respektive 1995-1997 som klubbens ordförande. Jean är klubbens femte Hedersmedlem (se nedan).
Stridernas decennium
Om det första decenniet i Svenska Bouleförbundet historia har man sagt, att det kan beskrivas om stridernas årtionde. Detsamma torde kunna sägas om La Boule Joyeuse. Det franska blodet svallade rött och hett periodvis och svårigheter till kompromissande var stundtals påfallande. Redan efter något år efter klubbens formella bildande hoppar Denis Bizot och Gerard Hoinard av och bildar La Boule Cassé (Det trasiga klotet). Klubben upphör dock 1985 och Deniz återkommer till LBJ och är även klubbens ordförande under ytterligare ett år. (se nedan).
Svealands Bouleförbund
1987 delar Svenska Bouleförbundet upp klubbarna i ett antal regioner och ger klubbarna i uppdrag att bilda distrikt och utse lokala förbundsstyrelser. I vår region går uppdraget till LBJ varvid en interimsstyrelse med Jean Amiot som ordförande tillsättes fram till att ett ordinarie årsmöte kan hållas under oktober månad. Nu bildas Distrikt Norr och de 5 klubbar som ingår vid denna tidpunkt är förutom La Boule Joyeuse (LBJ), Klotskallarna (KLO) från Borlänge, Uppsala Petank Club (UPC) samt Société Arctique Boule (ARC) från Boden. Dessutom ingår Boule IT (BIT) från Karlstad. Totalt finns vid detta tillfälle 169 licensierade spelare i distriktet.
Efter hand som nya klubbar startar upp verksamheter blir distriktet allt för stort och 1994 delas Norr upp i Svealands respektive i Nordsvenska Bouleförbundet. Vid detta tillfälle finns i Svealands Bouleförbund 29 klubbar och 450 licensierade spelare samt i Nordsvenska Bouleförbundet 15 klubbar och 251 licensierade spelare. Vid utgången av 2003 ingår 41 klubbar med 826 licensierade spelare i Svealands Bouleförbund.
Lite om verksamheten
Under klubbens första år tränade man i Boulognerskogen och ett uppskattat inslag var Vårupptakt med Picnic. Regelbundet utbyte med restaurangfolk från Forsbacka (Forsbacka Värdshus) förekommer med Forsbacka Cup och träningsläger.
Klubbens första KM-mästare noteras för året 1978 när Jean Amiot och Brittmari Hoinard blir mästare i dubbel (lottade lag!). Diskussioner förekommer från tid till annan om hur man bör uppträda under en tävling. Dispyter då (som nu?) om rättvisa vid laguttagningar, bruket av alkohol vid tävlingar och träningar etc. Under åren 1984 -1987 tränade man under vinterperioden inomhus i Fredriksskans. Tillsammans med Uppsala Petank och Klotskallarna i Borlänge spelas en vinterturnering. En nationell tävling arrangeras vid Gavlerinken med Läkerol som sponsor under åren 1983-1986. Klubben arrangerar DM 1984 och 1987 och senast nu år 2002.

Under åren1988-1991 utger klubben en egen informationsskrift LBJ-nytt. 10-årsjubileum firas 1986 och 5 hedersmedlemmar utses. Se nedan. Samma år ändras stadgarna och härefter torde gälla att ansökan om medlemskap i LBJ endast kan beviljas utanför Gävle boende, endast om särskilda skäl finnes. Seriespel arrangeras för första gången i Boulogern den 13-14 juni 1992. Haga BS bildas detta år och får tillgång till en hall i Sörby. Även vi inbjudes och förlägger vinterträning och spel till denna lokal. Vi överflyttar nu på Gatukontorets initiativ också sommarspelet till Steneberg. Bingolottoförsäljning startar upp. Därmed tryggas också klubbens ekonomi.
Antalet medlemmar ökar 1979 från 26 till 57 medlemmar och är året därpå nere i 34 till antalet. 1982 sjunker antalet till 18 medlemmar men är under 1985 uppe kring 50 igen för att därefter pendla kring 30-40 medlemmar och antalet stabiliseras successivt kring 50 strecket. Antalet medlemmar vid ingången till år 2004 är 48.
1988 ändras klubbnamnet till La Boule Joyeuse Petank klubb. Klubbens Singelmästaren för året 1989 heter Tommy Åberg. Vid summering av detta års tävlingsaktiviteter kan konstateras att Christer Axenstål segrade på 10 poäng före Lothar Riegler med 6 poäng…..
Distriktsmästerskap
Jean Amiot blev klubbens första DM-mästare (Norr) 1981 i Singel och kom 2:a året därpå. Samma år 1981 vann André Méteniér och Hilkka Shikmoun DM i Dubbel, 1982 kommer Caj Collin och Adam Brolin på en andraplats i Dubbeln.
1983 vinner Jean också DM tillsammans med Gilles Hoinard i Öppen Dubbel och trea i Öppen Trippel tillsammans med Gilles Hoinard och Denis Bizot. 1984 blir Jean tvåa med Gilles i Öppen Dubbel och 1985 erövrar HenryTanzilli en silvermedalj i Singel. Året därpå kommer Gilles tvåa i Öppen Dubbel tillsammans
med Magnus Alvén. Detta år erövrar också PÅ Gustavsson en bronspenning i Öppen Singel.
Förutom DM-mästerskapen 1981-1983 erövrades alltså ett flertal 2:a och 3:eplatser under detta 1980-tal. Vid tidpunkten fram till bildandet av Distrikt Norr 1987 utkämpas DM mellan klubbarna från UPS, KLO, LBJ och BIT. Det skall nu dröja en bit in på 90-talet innan vi noterar några anmärkningsvärda framgångar. 1994 nådde Christer Axenstål, Kentha Hjälmbrink och Rickard Åberg andraplatsen i DM-trippeln.
Lars Ove Persson blev 1998 i Eskilstuna Singelmästare för Veteraner. 1999 (Karlstad) var det Monica Zetterströms tur och hon erövrade titeln i Singel Damer. Samma år blev Ricard Åberg och Patrik Sandin Distriktsmästare i Öppen Dubbel. Året därpå 2000 var platsen åter Eskilstuna och nu stod Patrik Sandin på tur att i Singel Öppen stå överst på prispallen. Mästare detta år blev också våra veteraner Sven Åberg, Bengt Söderman och Elisabet Rilling i Trippel. Bronspenningar detta år 2000 också till Nisse Stenbeck och Lena Hellström i Mixed Öppen och till Elisabet Rilling och Lena Hellström i Damdubbeln. Mixed och Damdubbeln spelades detta år i Uppsala.
År 2001 kom Johanna Lövqvist på andra plats i Borlänge i Damsingel. Elisabet Rilling och Patrik Sandin kom också tvåa i Mixed Öppen detta år. Patrik kom trea i Singel Öppen och på samma plats kom Elisabet i Singel Veteran. 2002 arrangerades DM i Gävle och här segrade Lena Hellström och Elisabet Rilling i Damdubbeln och Elisabet höll sig också framme i Veteransingeln och erövrade här en bronspenning. Brons även till Tehno Saviluoto och Torsten Holm i Veterandubbeln samt i Mixed Trippel till Elisabet Rilling, Ulf Söderström och Sven Sandin.
DM 2003 avhölls i Flen. I Öppen Trippel kom Rickard Åberg, Patrik Sandin och Mikael Johansson/Rolfmark på en andraplats. Bronsmedaljer till Patrik och Rickard också i Mxd Trippel tillsammans med Johanna Lövqvist. Därtill Silver för Patrik i Öppen Singel och till Tehno Saviluoto i Veteransingeln. I detta års mästerskap utsågs Patrik Sandin till Bäste Herre och LBJ kom tvåa i Kategorin Bästa Klubb.
Tävlingsresultat
Tävlingsframgångarna var periodvis måttliga. Förutom framgångar på Distriktsmästerskapen kan vi notera att Christer Axenstål och Jean Amiot vinner Järnträffen 1987. 10 års senare 1997 fick vi så våra egna Svenska Mästare i klubben. Det var Lars Ove Persson och Bengt Söderman som i Veterandubbel gör ”rent hus” på parkeringen i Älvsjö.
1999 segrade Patrik Sandin och Rickard Åberg i Sundsvall vid Preem Cup den 3 juli i ÖD. Samma år 28-29 aug vann Lena Hellström, Nisse Stenbeck och Leif Åberg Trippeln i Dalahästen Cup. Den 5-7 november var det Patrik och Rickard som tillsammans med Sven Sandin vann Öppen Trippel i Sundsvall på Halloween Open.
År 2000 noterades inga större framgångar vid sidan om DM (se ovan). 2001 vann så Bengt Söderman och Tehno Saviluoto Veterandubbeln i Eskilstuna (April, April). 2003 blev ett mycket framgångsrikt år. Våra damer Lena Hellström, Johanna Lövqvist, Elisabet Rilling och Monica Zetterström, tog sig ända till Höganäs och till kvartsfinal i Svenska Cupen. Övriga förstaplatser detta år erövrades av Patrik Sandin och Lothar Riegler i ÖD vid Hedemora Masters den 17 maj och Rickard Åberg och Patrik Sandin vann Gefle Cupen den 9 maj i ÖD. Samma dag och i samma tävling fast i Veteran Dubbel segrade Sven Åberg och Rolf Mattson. På Söndagen den 10 maj förstärkte Patrik ett lag från Eskilstuna (BRX) och tog hem den Öppna Trippeln. På våren detta år (8 mars) var Elisabet Rilling upp till Sundsvall (Synvårdscupen) och vann Veterandubbeln med Margareta Norberg från Skönsberg.
Ordföranden
1976-1978 Denis Bizot
1979  Denis Bizot och Bengt Strindberg
1980  Bengt Strindberg
1981-1982  Caj Collin
1983-1984  Solgerd Tanzilli
1985  Denis Bizot
1986-1987  Jean Amiot
1988  Jan Lejontand
1989-1992  Manfred Weiss
1993-1994  Nils Bauman
1995-1997  Jean Amiot
1998-1999  Lothar Riegler
2000-2003  Tommy Åberg
2004-2006  J-O Törnberg
2007- 2010  Christer Axenstål  

2010-2012   Lothar Riegler

2013-20140804 Magnus Kölgran

20140805-2015 Sten-Åke Bergström

2016 Nils-Göran Stenbeck

2017-2021 Lena Stenbeck

2022  Ulf Söderström

2023- Lena Stenbeck


Hedersmedlemmar
Jacques Adlevankin Fagersjö IF (fd Ordf i Svenska Bouleförb, ”Mr Boule”)
Michel Gasc Kanonkulorna, Göteborg (Svensk Mästare)
Alain Mazza La Boule D´Or, Malmö (Flerfaldig Svensk Mästare)
Anne Joelle Magniette Frankrike (Club Österåker)
Jean Amiot  LBJ   

Christer Axenstål  

Tommy Åberg

Nils-Göran Stenbeck

Lothar Riegler